Diesen, Christian (1948-____) & Härd, Ingemar (1947-____)

 
Foton från: "Smutsigt hantverk" (1991)

Christian Diesen är professor i juridik vid Stockholms universitet. Han utgav 2002 forskningsrapporten ”Child abuse and adult justice” (Save the Children) om utredningar av sexuella övergrepp mot barn.
Ingemar Härd är byggnadssnickare i Göteborg. Han utgav 1993 tillsammans med Anna Kahn, och med foto av Arne Bergqvist, reportageboken Arbetarna till havet – en längtan.
Text från: "Brustet hjärta" (2003)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:

Diesen, Christian & Härd, Ingemar
1991 - Smutsigt hantverk - - kriminell roman (Göteborg: Tre Böcker Förlag AB) [ISBN 91-7029-076-8]

Härd, Ingemar & Diesen, Christian
* 1999 - Rena händer - thriller (Göteborg: Tre Böcker Förlag AB) [ISBN 91-7029-378-3]
2003 - Brustet hjärta - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker Förlag AB) [ISBN 91-7029-528-X]