Elgström, Jörgen (1910-1980) & Runnquist, Åke

JÖRGEN ELGSTRÖM, en son till konstnären Ossian Elgström och sedan några år stadsbibliotekarie i Lidköping lämnar regelbundet rapporter i Bonniers Litterära Magasin om vad som tilldrar sig på den svenska marknaden för detektivromaner.
Text från: "Svensk Mordbok - den svenska detektivromanens historia 1900-1950" (1957)

ÅKE RUNNQUIST, som är redaktör för samma tidskrift, har ägnat populärlitteratur av olika slag speciellt intresse. Tillsammans har de gått igenom den inhemska produktionen av "deckare", från de första tafatta försöken att ta upp tävlan med Conan Doyle till de senaste årens ström av mordböcker i klass med de bästa utländska. Under sina forskningar har de gjort åtskilliga både roande och intressanta fynd och till läsarens nöje bidrar inte minst de på en gång godlynta och uddvassa porträtt av svenska detektiver och detektivförfattare, som framställningen vimlar av.
Text från: "Svensk Mordbok - den svenska detektivromanens historia 1900-1950" (1957)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1957 - Svensk Mordbok - den svenska detektivromanens historia 1900-1950 (Sällskapet Bokvännerna, Bokvännens Bibliotek nr 36)