Ericsson, Gustaf (1900-1967)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1936 - Kreuger kommer tillbaka (Stockholm: Nordisk Litteratur)
1937 - Hallå gangsters! (Stockholm: Nordisk Litteratur)
1942 - Alarm (Stockholm: Bokförlaget Nordisk Litteratur)
1943 - Högförräderi mot Sodom City (Malmö: Nytt Nordiskt Förlag)
x 1947 - Jag skuggade Hestapo (Malmö: Bokcentralen) [hör den till genren?]