Ernesto
(pseud. f. Ernst Bredberg, 1897-1963)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1930 - Den dödes skugga - kriminalroman (Stockholm: Svenska Andelsförlaget)