Fexer, Donald O.
(pseud. f. Fritz Richter, 1884-1921)Richter, Fritz Waldemar
Pseud.: Donald O. Fexer
Född 15/2 1884. Löjtnant vid Kustartilleriet 1909. Kapten i reserven 1917. Död 5/12 1921.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1917 - En genialisk kupp - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 237)
1917 - Garricks miljoner - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 248)
1917 - En levande bomb - detektivroman (Stockholm: Dahlbergs Förlags A.-B., Romanbiblioteket nr ?)
x 1917 - Thord Faxes död - detektivroman (Stockholm: Dahlberg)
1917 - En ödesdiger melodi - detektivroman (Stockholm: A. B. Dahlberg & C:Os Förlag)
x 1919 - Spindeln - detektivroman (Stockholm: Dahlberg)