Fincke, Friherre von (pseud. f. __________)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1889 - Det stulna namnet - Brottmålroman - Skildringar ur stockholmslifvet från Bernadotternas tidehvarf (Stockholm: A. Wigrens Förlag)