Floryd, F. B. Eric (1918-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1993 - Detektivromanen Vem mördade prodekanus? (Göteborg: Förlaget Framtiden) [ISBN 91-970864-5-2]
x 1995 - Morden i kopparbunken och skeppsprovningsrännan (Göteborg: Förlaget Framtiden) [ISBN 91-970864-6-0]
x 1995 - Mord på hög nivå (Göteborg: Förlaget Framtiden) [ISBN 91-970864-7-9]
1996 - Dödens tystnad (Göteborg: Bokförlaget Framtiden) [ISBN 91-970864-8-7]