Franck, Monica
(pseud. f. Viveka Starfelt, ____-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1955 - Mord i maj (Stockholm: Bonnier)