Frank, Paul (pseudonym för ???, ____-____)
[Finns med i: Svenskt författarlexikon, Förteckning över oavslöjade anonyma och pseudonyma skrifter tryckta 1900 - 1940, sidan 449]

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1927 - Colibri - En äventyrerskas roman (Stockholm: Charmes Förlag)