Fridman, Moses (____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1901 - Oskyldig på Långholmen - handlingar i Fridmanska målet (Stockholm: Albert Bonniers Förlag) [anonymt utgiven]