Göing, Mickel (pseud. f. Karl-Evert Hemzelius, ____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1954 - Mord i Öresund (Malmö: Everts Bokförlag)