Govenius, Lars Johan

-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1869 - Lif och död eller Branden vid Glasbruksgatan år 1840 - novell (Stockholm: författarens förlag)