Grahn, Rickard (pseud. för Per Johan Wilhelm Granath, 1855-1907)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1900 - Arbetarens brud - originalroman, förra delen (Stockholm: Carl Larsons Förlag)
1901 - Arbetarens brud - originalroman, andra delen (Stockholm: Carl Larsons Förlag)