Granskare, Per (med stor sannolikhet pseud. f. Per Engdahl, 1909-1994)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1930 - Allmänna sparbanken - närgången titt bakom kulisserna (Stockholm: Sparbanksbokens exp.)
1934 - Kreugersvindeln - samlade fakta rörande Kreugertrustens uppkomst, utveckling och sammanbrott (Stockholm: Svea Rikes Förlag)