Grönberg, Erik (pseud. f. Björn Smeds, 1915-____)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1944 - Jag var Gestapos agent (Stockholm: Natur och Kultur)