Grönstrand, Ingunn (1911-____)

Grönstrand, Ruth Ingunn
Pseud.: Mona Hellmers
Född i Viborg, Finland, 30/1 1911 av äldre lektorn Waldemar Lindblad och Flory Hedvall. Fil. mag. 1937. Gift 1943 med lektor Lars Grönstrand (se denne).
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1954 - Döden på Näckö (Helsingfors: Söderström & C:o Förlagsaktiebolag)