Guillou, Jan (1944-____)


Foto från: "Om kriget kommer" (1971)

Om sig själv
skriver Jan Guillou:
"Jag hade kommit ganska långt i förberedelserna för en avhandling om de kristna rättsbegreppens inverkan på det germanska rättssystemet: jag levde naturligtvis i en dammig och sluten värld.
Men en märkvärdig slump och några oskuldsfulla misstag av mej själv gjorde mej plötsligt till journalist på en stor veckotidning. När jag sent omsider fick sparken (politiska skäl, Vietnamkriget) var det för sent att gå tillbaks till universitetet och gräva ner sej i medeltiden igen. Jag hade hunnit resa mycket och jag hade upptäckt Vietnam, Mellersta Östern, Afrika; krigen, flyktinglägren, invasionerna (jag var i Prag t. ex.), imperialismen."
Text från: "Om kriget kommer" (1971)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1971 - Om kriget kommer - en dokumentär roman (Stockholm: Bokförlaget PAN/Norstedts)
x 1986 - Coq Rouge - berättelsen om en svensk spion (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-862142-2]
x 1987 - Den demokratiske terroristen - Coq Rouge (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-872242-3]
x 1988 - I nationens intresse - Coq Rouge (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-882052-2]
x 1989 - Fiendens fiende - Coq Rouge (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-892102-7]
* 1990 - Den hedervärde mördaren (Stockholm: Norstedts Förlag) [ISBN 91-1-902042-2]
x 1991 - Vendetta - Coq Rouge VI (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-903032-0]
* 1992 - Ingen mans land - Coq Rouge VII (Stockholm: Nordstedt) [ISBN 91-1-912512-7]
* 1993 - Den enda segern - Coq Rouge VIII (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-931282-2]
x 1994 - I hennes majestäts tjänst - Coq Rouge IX (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-941432-3]
x 1995 - En medborgare höjd över varje misstanke - Coq Rouge X (Stockholm: Norstedt) [ISBN 91-1-951212-0]
x 1995 - Hamlon - skiss till en möjlig fortsättning (Stockholm: Norstedt i samarb. m. Skandinaviska kriminalsällskapet) [ISBN 91-1-960941-8]
x 2004 - Tjuvarnas marknad (Stockholm: Piratförlaget) [ISBN 91-642-0132-5]
x 2006 - Madame terror (Stockholm: Piratförlaget) [ISBN 91-642-0180-5]
x 2007 - Fienden inom oss (Stockholm: Piratförlaget) [ISBN 978-91-642-0242-0]
x 2008 - Men inte om det gäller din dotter (Stockholm: Piratförlaget) [ISBN 978-91-642-0265-9]