Gunby, Peter
(pseud. f. Thore Ericsson, 1898-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - De tre vise männen (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)