Gustafsson, Maria (1946-____)


Foto från: "Den vidunderliga utsikten" (2003)

Maria Gustafsson är född och uppvuxen i Boden. Hon har varit fotomodell och programledare i Spanien. Efter studier vid New York University arbetade hon som producent vid den statliga spanska televisionen och senare som programchef för Canal 10, den första kommersiella tv-kanalen i landet. Efter att i mitten på 90-talet ha återvänt till Sverige har hon arbetat som produktionsledare på ett, stort tv-bolag, som konferenstolk och som lärare i simultantolkning på Stockholms Universitet. Detta är hennes första roman.
Text från: "Den vidunderliga utsikten" (2003)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2003 - Den vidunderliga utsikten (Stockholm: Bokförlaget Prisma) [ISBN 91-518-4114-2]
x 2004 - Huset på Carrera 9 - spänningsroman (Stockholm: Prisma) [ISBN __-___-____-_]