Gyllencrantz, Gilbert (pseud.?)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1904-1905 - Sanningens seger - nutidsroman (Stockholm: E. Lindensteins Bokförlag)