Foto från: "Tigerkycklingen" (1974)

Jan Håkansson slog igenom med Far seglar, en härlig, befriande rolig bok: "vi gungar ju i den, vi hisnar, och plötsligt är skrattet där". (Per Kellberg i Expressen)
Text från: "Tigerkycklingen" (1974)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -