Hallén, Lars Erik (1888-1985)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1927 - Platina - äventyr i storskogar och storstäder (Stockholm: Albert Bonnies Förlag)
1929 - Svettiga Svensson och nuet - en sommarroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)