Hedman, Dag (1953-____)


Bild från: " " (19__)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1981 - Frank Hellers födelse - en undersökning av Gunnar Serners debut som underhållningsförfattare 1913-14 (Uppsala: Avd. för litteratursociologi, Uppsala univ., Litteratur och samhälle 16:1/2)
1985 - Eleganta eskapader - Frank Hellers författarskap till och med Kejsarens gamla kläder (Örkelljunga: Bokförlaget Settern) [ISBN 91-7586-202-6] (författarens doktorsavhandling)
1987 - Gunnar Serner (Frank Heller) - en bibliografi (Uppsala: Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 22) [ISBN 91-85178-15-2]
1997 - Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920 - en bibliografi (Hedemora: Gidlund, Skrifter utgivna av Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetensk. inst- i Uppsala, 34) [ISBN 91-7844-253-2]
x 2000 - Den skuggomhöljde Julius Regis (Uppsala: Univ., Avd. för litteratursociologi, Litteratur och samhälle, 33:2) [ISBN 91-85178-29-2]
2002 - Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920 - en bibliografi. Supplement (Hedemora: Gidlund) [ISBN 91-7844-616-3]
2008 - Extravaganta eskapader - Gösta Palmcrantz' liv och verk (Uppsala: Skrifter utgivna av Avd. f. litteratursociologi vid Litteraturvet. inst. i Uppsala, 56) [ISBN 978-91-88300-43-0]
2008 - Gösta Palmcrantz (Gösta Segercrantz) - en bibliografi (Uppsala: Skrifter utgivna av Avd. f. litteratursociologi vid Litteraturvet. inst. i Uppsala, 57) [ISBN 978-91-88300-44-7]