Hedvall, Yngve (1887-1946)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1934 - Tragedien i Villa Siola - detektivroman (Stockholm: Holger Schildts Förlag)
* 1935 - En notarie på semester - en liten skälmhistoria från skärgården (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)
* 1942 - Khedivens gåva (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)