Hellberg, Eira (1884-1969)


Eira Hellberg var ordförande i Svenska förbundet för psykisk forskning.

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1919 - Gwendoline Carrs sällsamma protokoll - Sherlock Holmes tillägnade (Stockholm: Svenska Andelsförlaget)