Helling, Rafael (1907-____)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1945 - Liv väger lätt - detektivroman (Stockholm: Fahlcrantz & Gumælius)
* 1947 - Katedralmysteriet - detektivroman (Norrköping: Sörlins)