Högberg, E. Y. (1907-1945)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1943 - Mord i h-moll - kriminalroman (Stockholm: Fahlcrantz & Gumælius Bokförlag)