Holm, Gunnar
(pseud. för Axel Kerfve, 1863-1938)


KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1906 - Magneten - Stockholmsroman (Stockholm: C. L. Gullbergs Förlag, Detektiv Biblioteket volym 8)