Holola, Erik Ivar (pseud. f. __________)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2012 - Hololand - dolda noveller och glömda pärlor (Trelleborg: Zen Zat AB) [ISBN 978-91-976127-9-1]