Hoogan, Pam (pseud. f. Stig O. Blomberg, 1922-1999)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1959 - Pam Hogan löser fallet AB Sex (Stockholm: Bokförlaget Trots, Toppdeckare 5)