Några svenska författare inom kriminalgenren

Sidorna är ständigt under konstruktion. Fortsättning följer...
x = jag saknar förstaupplagan av boken
* = jag har boken, men sidan är ej färdig

KÄLLOR:
De flesta uppgifter om följetongsutgåvor är hämtade från Lars-Erik Nygrens bibliografier.
Mycket av uppgifterna om "kioskhäften" är hämtade från Johan Wopenkas På smekmånad med Gröna skräcken - kioskhäften i Sverige - en förteckning (1995) och Mer grön skräck & Fler små mord - kompletteringar och rättelser till På smekmånad med Gröna skräcken och Små, små mord samt en förteckning över svenska deckarstafetter (2000).
En del uppgifter om kolportageromaner är hämtade från Dag Hedmans Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920 - en bibliografi (1997) och Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920 - en bibliografi. Supplement (2002).


A
Aage, Christian (pseud. f. Kjell E. Genberg, 1940-____)
Acker, Benjamin (pseud. f. Lennart Karstorp, 1936-1994)
Adin, May (1912-____)
Ahlbeck, Elvy (1931-____)
Ahlqvist, Erik W. (____-____)
Ahlstedt, Mats (1949-____)
Albrektsson, Ulf (1947-____)
Alfredson, Hans (1931-____)
Alfredsson, Karin (1953-____)
Alftan, Erik A. (1908-1995)
Allan, Jack (pseud. f. Daniel Berg, 1887-1937)
Alman, Bob (pseud. f. Robert Boman, 1926-____ & Lars Lambert, 1942-____)
Almström, Rolf (1961-____)
Alvemo, Bo (1942-____)
Alving, Fanny (1874-1955)
Andersson, Al (pseud. f. Anders Aleby, 1895-1981)
Andrén, John (1897-1965)
Appelberg, Sture (1885-1947)
Appelqvist, Kristina (____-____)
Arnheim, Folke (____-____)
Augustsson, Lars Åke (1949-____) & Hansén, Stig (1954-____)
Axe, Sverker (pseud. f. Arne Olners, 1901-1979)
Axelsson, Bo (____-____)
Axner, Hans (1927-1987)

B
B......, Th. (peud. f. ________, ____-____)
B. A. B. (pseud. f. Carl Rudolf Andersson Fredberg, 1863-1933)
Balderson, Bo (pseud. f. __________)
Bargum, Johan (1943-____)
Bark, Julius (pseud. f. Evert Lundström, 1924-2004 & Jan Moen, 1933-1995)
Bartlett, Vernon (1894-1983) & Jacobsson, Per (1894-1963)
Beckman, Birger (1906-1984)
Beckman, Leif (1901-1969) (pseud. Charles Flynn)
Bender, Sten (pseud. f. Valborg Landelius, 1903-1993)
Benzon, Karl (1862-1914)
Berco (pseud. f. Berndt Carlberg, 1892-1976)
Berg, Daniel (1887-1937) (pseud. Jack Allan ; Mac Mahden)
Berger, Henning (1872-1924)
Berggren, Evert (1890-____)
Bergh, Richard W. (pseud. f. Bertil R. Widerberg, 1926-____)
Bergh, Stig G. K. (1904-1987)
Bergman, Jonas (1973-____)
Berthelius, Jenny (1923-____) (pseud. Bo Lagevi tillsammans med 5 andra författare)
Bjarne, Ivan (1890-1938)
Björnsson, Rudolf (pseud. f. Johan Hjalmar Wernberg, 1867-1924)
Blom, K. Arne (1946-____)
Blomberg, Stig O. (1922-1999) (pseud. Olle Villner)
Bode, Johnny (1912-1983)
Bolinder, Jean (1935-____) (pseud. Jesper Borghamn, Bo Lagevi, Elisabeth Schalin)
Bolinder, Ulla (1948-____)
Borg, Per Erik (1927-___)
Bovaller, Anna (1963-____)
Brate, Holger (pseud. f. Hjalmar Bergman, 1883-1931)
Bredberg, Ernst C:son (1897-1963) (pseud. Dr Matson, Ernest Mc George, Ernesto)
Brendon, Kay (pseud. f. Birgitta Claeson-Bohman, 1910-____)
Brennan, Boris Michael (pseud. f. Gustaf Ericsson, 1900-1967)
Brn, J-y (pseud. f. Jenny Maria Ödmann, 1847-1917)
Brohed, Lennart (1940-____)
Brohed, Monika (1939-____) & Brohed, Lennart (1940-____)
Brosten, Carlo (pseud. f. Jeanne Brogren, ____-____ & Hans-Eric Stenborg, 1917-1983)
Brun, J. (pseud. f. Jenny Maria Ödmann, 1847-1917) - under denna pseudonym skrev hon ENDAST SEDESKILDRINGAR
Bruun, Staffan (1955-____)
Bruzelius, Janne (1853-1899)
Burman, Fale (1913-1970)
Börjlind, Cilla (1961-____) & Börjlind, Rolf (1943-____)
Böttiger, Lars Erik (1924-2009)

C
C. R. A. (pseud. f. Carl Rudolf Andersson Fredberg, 1863-1933)
Carlsson, Karin (1969-____)
Cedell, Christian (pseud. f. Anna-Britta Cederberg, 1936-____ & Åke Cederberg, 1934-____)
Ceder, Camilla (1976-____)
Cederborg, Carl August (1849-1933)
Cederhök, Sten-Åke (1913-1990)
Chamford, Felix (pseud. f. Algot Sandberg, 1865-1922)
Charpentier, C-J (1948-____)
Chicot (pseud. f. Carl Eneroth, 1843-1907)
Chorell, Walentin (1912-1983)
Christerson, Rolf (1944-____)
Christianson, Edwin (____-____)
Clark, Milton (pseud. f. Gösta Wirén, 1900-1983)
Cobb, O. S. (pseud. f. Ossian Sigfrid Lindskoug, 1890-1975)
Coque (pseud. f. Conrad Quensel, 1901-1977)
Cyrus, Anders (1912-____)

D
Daagarsson, Stefan (1947-____)
Dahl, Mattis (____-____)
Dahlgren, Rolf (1920-____)
Dahlman, Göran (1946-____)
Danlén, Ramona (1956-____) (se även Ramona Fransson)
Davy, Marianne (1942-____)
Davy, Marianne (1942-____) & Arvidsson, Marianne (____-____)
De la Motte, Anders (1970-____)
Denver, Will (pseud. f. ______)
Detter, Thyra (1904-____)
Didring, Ernst (1868-1931)
Diesen, Christian (1948-____) & Härd, Ingemar (1947-____)
Djärv, John (pseud. f. Jonathan Jerv, ____-____)
Dufva, Elise (pseud. f. Gurli Taube, 1890-1980)
Duncker, Marita (1903-____)
Duse, S. A. (1873-1933)
Duse, Samuel A. (1873-1933) & Klinckowström, Axel (1867-1936)

E
Edwardson, Åke (1953-____)
Eirik, Sven O. (pseud. f. Sven-Olof Eriksson, ____-____)
Erix, Einar (pseud. f. Erik Einar Eriksson, 1886-1954)
Ek, Edgar (pseud. f. Nils Knutson, 1906-____)
Ekelund, Ove (1894-1961)
Ekelöf, Tage (1901-1987)
Ekholm, Jan-Olof (1931-____)
Ekman, Kerstin (1933-____)
Ekström, Jan (1923-2013)
Elfberg, Ingrid (1958-____)
Elfström, Barbro (1938-____)
Elgström, Jörgen (1910-1980) & Runnquist, Åke (1919-1991)
Engblom, Johan (1958-____)
Ericsson, Gustaf (1900-1967)
Ernesto (pseud. f. Ernst Bredberg, 1897-1963)
Ersgard Jesper (1969-____)
Ershaw, Powell (pseud. f. Pär Ehnbom, 1902-____)

F
Falk, Ann Mari (1916-1988)
Falk, Bertil (1933-____)
Falk, Hugo (1862-1925)
Falkenstam, Curt (1918-1994)
Fexer, Donald O. (pseud. f. Fritz Richter, 1884-1921)
Fincke, Friherre von (pseud. f. __________)
Finsnes-Jemsby, Gry (1943-____)
Floryd, F. B. Eric (1918-____)
Flynn, Charles (pseud. f. Leif Beckman, 1901-1969)
Forsell, Loulou (1922-1956)
Forssman, Gunnar (sannolikt identisk med Gunnar Örnulf, 1888-1935, enligt Svenskt författarlexikon)
Franck, Monica (pseud. f. Viveka Starfelt, ____-____)
Frank, Paul (pseud. för ???, ____-____)
Fridman, Moses (____-____)
Frank, Paul (1885-1976) [är med som pseudonym i Svenskt Författarlexikon] - detta är en ÖSTERRIKISK FÖRFATTARE

G
Gabrielsson, Jan (1923-1994)
Gallardo, Juan (pseud. f. __________)
Geijerstam, Gustaf af (1858-1909)
Gelm, Robert (pseud. f. Gustaf Munthe, 1896-1962)
Genberg, Kjell E. (1940-____)
Gerde, Bo (____-____)
Gissy, Peter (1947-____)
Govenius, Lars Johan (____-____)
Grahn, Rickard (pseud. för Per Johan Wilhelm Granath, 1855-1907)
Granskare, Per (troligen pseud. f. Per Engdahl, 1909-1994)
Grönberg, Erik (pseud. f. Björn Smeds, 1915-____)
Grönstedt, Johan (1845-1929)
Grönstrand, Ingunn (1911-____)
Guillou, Jan (1944-____)
Gunby, Peter (pseud. f. Thore Ericsson, 1898-____)
Gustaf-Janson, Gösta (1902-1993)
Gustafsson, Maria (1946-____)
Gustafsson, Per-Arne (1938-1986)
Gustavsdotter, Maria (1948-____)
Gyllander, Roland (1937-____)
Gyllencrantz, Gilbert (pseud.?)
Göing, Mickel (pseud. f. Karl-Evert Hemzelius, ____-____)
Göransson-Ljungman, Kjerstin (1901-1971)

H
Haijby, Kurt (1897-1965)
Halldén, Kåre (1969-____)
Hallén, Lars Erik (1888-1985)
Hammarström, Inga (1928-1997)
Hammenskog, Sture (1932-1988) (pseud. Bo Lagevi)
Hansson, Ola (1860-1925)
Harris, Tom (pseud. f. Gunnar Örnulf, 1888-1935)
Hassler, Göran (1933-____) & Hassler, Ove (1904-1987)
Hedman, Dag (1953-____)
Hedman-Morelius, Ivan (1931-____)
Hedvall, Yngve (1887-1946)
Heiden, Peter (pseud. f. Bernt Christophs, 1913-1964)
Heinitz, Ralf (pseud. f. Nils Hydén, 1870-1943)
Hellberg, Björn (1944-____)
Hellberg, Eira (1884-1969)
Helling, Rafael (1907-____)
Herne, Tord (1918-____)
Hildebrand, Weyler (1890-1944)
Hjort, Michael (____-____) & Rosenfeldt, Hans (____-____)
Holm, Gunnar (pseud. för Axel Kerfve, 1863-1938)
Holm, Johan (1959-____)
Holola, Erik Ivar (pseud. f. __________)
Hoogan, Pam (pseud. f. Stig O. Blomberg, 1922-1999)
Horn, Gustaf von (1868-1940)
Hubert, Tord (pseud. f. Tord Hubert Lindström, 1933-____)
Håkansson, Bengt (1918-1985)
Håkansson, Jan (1927-2002) (pseud. Eric Strange)
Häger, Olle (1935-____)
Härd, Ingemar (1947-____) & Diesen, Christian (1948-____)
Högberg, E. Y. (1907-1945)
Högstrand, Olle (1933-1994)
Hövenmark, Nils (1922-1995)

I

J
Jalakas, Inger (1951-____)
Jarl, Sigvald (pseud. f. Nils Svensson Bierke, ____-____ ?)
Janson, Sune (____-____)
Jansson, August (1865-1942)
Jernström, Väring (1916-____)
Johansson, Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter (1877-1906?) [redaktör/utgivare: Johanson, Klara, 1875-1948]
Johansson, Ulla (1932-____)
Johnsson, Philip (1943-____) & Lauenstein, Lennart (1945-____)
Jonason, Anders (1925-1993)
Justus (pseud. f. __________)
Järnfeldt, Ivan (pseud. f. Ivar Lundbäck, 1900-____)

K
K. A-d-e. (pseud. f. __________)
Kalix, Axel (pseud. f. Nils-Axel Swedin)
Karlsson, Dennis (1956-____)
Kaselli, John (1875-____)
Kerfve, Axel (1863-1938)
King, Dicky (pseud. f. Toivo Engström 1917-1982)
King, Sam (pseud. f. Otto Witt, 1875-1923)
Kjellberg, Catharina (1945-____)
Kjellin, Svante (____-____)
Klass 8L vid Jonebergsskolan i Simrishamn (1970)
Klinckowström, Axel (1867-1936)
Klint, Jesper (pseud. f. Ivar Ahlstedt, 1916-1967)
Koch, Martin (1882-1940)
Krantz, Leif (1932-____)
Kristiansson, Thomas (____-____)
Kumm, Karl Elfred (1908-1984)
Kvist, Klara (pseud. f. Jan Mårtenson, 1933-____)
Källström, Johannes (1972-____)

L
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Lagerström, Bertil (1916-1994) (pseud. K. G. Staffans)
Landerholm, Lotta (1943-____)
Lang, Maria (pseud. f. Dagmar Maria Lange, 1914-1991)
Langham, Percy (pseud. f. ?????, ____-____)
Lani, Christina (pseud. f. Christina Rut Nial, 1894-1962)
Lapidus, Jens (1974-____)
Larsson, Christina (1965-____)
Larsson i By, Carl (1877-1948)
Larsson, Stieg (1954-2004)
Lengertz, William (____-____)
Lesueur, Niel = Daniel Lesueur (pseudonymer för Jeanne Lapauze, 1860-1920) - FRANSK FÖRFATTARINNA
Lidhén, Lars-Göran (____-____)
Lind, Einar (pseud. f. Nils Hydén, 1870-1943)
Lind, Sune (____-____)
Lindberg, Ulf Henrik (1933-____)
Lindblom, Ernst (1865-1925)
Lindquist, Lars (____-____)
Lindström, Anders (____-____)
Lindström, Rune (1916-1973)
Lodbrok (pseud. f. Ragnar Pihlstrand, 1850-1914)
Loësch, Joachim von (____-____)
Lorén, Albert (1945-____)
Lundgren, Margareta (1945-____)
Lundh, Thomas (1958-____)
Lundström, Evert (1924-2004) & Lars Hesslind (1935-____)
Läckberg, Camilla (1974-____)
Löfgren, Ulla (1911-1994)
Lönnaeus, Olle (1956-____)

M
McGeorge, Ernest (pseud. f. Ernst C:son Bredberg, 1897-1963)
Magnusson, Ove (1927-2002)
Mantling, Rune (1927-____) (pseud. Wyatt C. Bannister; Wayne Badger tills. med Gunnar Jansson)
Markland, Peter (pseud. f. Torsten Scheutz, 1909-____ & Allan Schulman, 1919-2003)
Mathlein, Anders (1956-____)
Matson, Dr (pseud. f. E. C:son Bredberg, 1897-1963)
Mattsson, Bengt Ola (1957-____)
Mellvig, Folke (1913-1994) (pseud. MacSerner)
Moberg, Einar (1902-1980)
Moberg, Wilhelm (1898-1973)
Mopp, Michael (pseud. f. Malte Skoog, 1927-____)
Morelius, Ivan (1931-____)
Morris, Richard (pseud. f. ______)
Munthe, Gustaf (1896-1962) (pseud. Robert Gelm)
Mårtenson, Gunnar (1907-1975)
Mårtenson, Jan (1933-____)
Mårtenson, Jan (1944-____)
Mårtensson, Bertil (1945-____)
Mårtensson, Bodil (1952 - ____)
Möller, Carl (1893-1942)
Mörk, Paul Badura (pseud. f. Göran Tunström, 1937-2000)
Mörne, Håkan (1900-1961)

N
Nalberg, Zoltan (1941-____)
Nilsonne, Åsa (1949-____)
Nilsonne, Åsa (1949-____)
Nordlund, Olof (1939-____)
Nordland, Sten (1944-____)
Nordmark, Carlösten (1932-2003)
Nordström-Bonnier, Tora (1885-____)
Norelius, Erik (1907-____)
Norman, Olle (1894-1966)
Norton, Richard (pseud. f. Sven Sieurin, 1901-____)
Nurmi, Helena (pseud. f. Ritta Jacobsson, 1950-____)
Nycop, Carl-Adam (1909-2006)
Nygren, Lars-Erik (1943-____)
Nyhlén, Daniel (1975-____)
Nyman, Anders (1972-____)

O
O. A-n. (pseud. f. Johan Anshelm Häthén, ____-____, förmodligen tillsammans med Olof Andrén, ____-____)
O'Connor, Patrik (pseud. f. en svensk polisman)
O'Neill, Mac (se Stafettdeckare)
O'Yeah, Zac (pseud. f. Sakari Nuottimäki, ____-____)
Odebrant, Per (1951-____) & Joel Ohlsson (1934-____)
Oders, Jan (pseud. f. Gösta Palmcrantz, 1888-1978)
Oker-Blom, Inga (1926-____)
Olaisen, Per (1971-____)
Olaisen, Per (1971-____) & Holmesson, Mattias (1971-____)
Olausson, Rune (1933-____)
Olerot, Ann (1973-____)
Olners, Arne (1901-____)
Olners, Kjenne (pseud. f. Sam Arneson Olners Kjenne, 1927-2004)
Olners, Sam (pseud. f. Sam Arneson Olners Kjenne, 1927-2004)
Olsson, Jan (____-____) & Kupper, Thomas (____-____)

P
Palmær, Gunhild (pseud. f. Gun Almer, 1874-1942)
Palmström, Uno (1947-2003)
Paul, Kristina (1938-____) & Paul, Ove (1939-____)
Pemer, Nils Arne (1912-1985)
Pereus (pseud. f. Julius Nielsén, 1867-1940)
Persson, Leif G. W. (1945-____)
Peterzén, Elisabet (1938-____) (pseud. Katrin & Erik Skafte)
Pettersson, Gösta (1905-____)
Pettersson, Kerstin (1940-____)
Pierre, Prins (pseud. f. Fredrik Lindholm, 1861-1938)
Pihlstrand, Hjalmar (1850-1914) (pseud. Lodbrok ; Hjalmar Strand)
polisman, f.d. (pseud. f. John Kaselli, 1875-____)
Psilander, N. G. (1874-1943)
Putsckow, Nikolaj (pseud. f. Hj. Caselli, ____-____)

Q

R
Radscha (pseud. f. Ivan Tönnes Edward Aminoff, 1868-1928)
Ragnerstam, Bunny (1944-____)
Ray, Linde (pseud. för Linda Larsson, ____-____)
Julius Regis (pseud. f. Julius Pettersson 1889-1925)
Rehbinder, Fromhold (1890-____)
Richert, Johan Gustaf (1857-1934)
Ridderstad, C. F. (1807-1886)
Ring, Lasse (pseud. f. Magnus Ragnar Larsson, 1882-1956)
Rodin, Gösta (1902-____)
Roman, Andreas (1975-____)
Roos, Göran (1907-____)
Rosén, Lars (1941-____)
Rosengren, Gustaf (____-____)
Rosman, Ann (1973-____)
Rune, K. G. (pseud. f. Gustaf Bringeman, 1894-1968)
Rune, Karin (1899-____)
Russel, Ralph (pseud. f. Per Tore Hansell, 1889-____)
Rybrant, Bigi (____-____)
Rybrant, Gösta (1904-1967)
Rönblom, H.-K. (1901-1965)
Rönnbäck, Britt-Marie (1942-____)
Rönnbäck, Oscar (1888-____)

S
-S-N. (pseud. f. __________)
Salchow, C. H. W. (1878-1942)
Sand, Kristina (pseud. f. Kertin Sandberg, 1919-____)
Sandberg, Algot (1865-1922) (pseud. Felix Chamford ; Karl Båth)
Sandberg, Torsten (1900-1946)
Sandemo, Margit (1924-____)
Sandström, Björn (1941-____)
Sardoux, Leon (pseud. f. Wernberg, Hjalmar, 1867-1924)
Schiöldbrand, Gran (pseud. f. Harald Johnsson, 1886-1936)
Schmitz, Arne (1928-____)
Segerkrantz, Gösta (pseud. f. Gösta Palmcrantz, 1888-1978)
Selmer-Geeth, Harald (pseud. f. Werner August Örn, 1853-1913)
Sevenius, Maud (1909-____)
Sigurdsson, Sigurd (pseud. f. Josef Lindqvist, verksam 1880-talet)
Simonson, Sixten (____-____)
Simonsson Ronquist, Kristina (1971-____)
Sjödin, Karl G. (1945-____) & Eklund, Klas (1952-____)
Sjöström, Oscar (____-____)
Sjövall, Einar (1879-1964)
Sjöwall, Maj (1935-____) & Wahlöö, Per (1926-1975)
Skafte, Katrin & Erik (pseud. för Elisabet Peterzén, 1938-____)
Skeppare, Åke (1925-____)
Skoglund, Annika (1952-____)
Skredsvik, Kåre (1897-____)
Skuncke, Herje (1898-1985)
Slange, Lennart (pseud. f. Harald Wägner, 1885-1925)
Sm. P. (pseud. f. __________)
Sollerman, Pelle (1914-2006)
Sonnergaard, Jørgen (1936-____) & Svanström, Barbro (1940-____)
Stadener, Ingegerd (1902-1968)
Staffans, K. G. (pseud. f. Bertil Lagerström, 1916-1994)
Steffen, Elsa (1901-1998)
Steijer, A. (____-____)
Sten, Tryggve (pseud. f. ______)
Stenhagen, Jan-Jöran (pseud. f. ______)
Stenlund, Josef (1915-2001)
Stensson, Bo (pseud. för Sigge Strömberg, 1885-1920)
Stepton, Stanford (pseud. för John Kaselli, 1875-____)
Stig, Sture (pseud. f. Frans Oskar Wågman, 1849-1913)
Stigson, Arne (pseud. f. Arne Malmberg, 1918-____)
Strand, Hjalmar (pseud. f. Hjalmar Pihlstrand, 1850-1914)
Strandberg, Gun (1912-____)
Strömberg, Åke (1916-____)
Stubbendorff, Knut (1893-1965)
Stürmer, Wava (1929-____)
Styrbjörn (pseud. för E.W. Sundqvist, ____-____)
Stålfelt, Stina (pseud. f. Ingrid Qvarnström, 1891-1969)
Sundborg, Åke (1878-1964)
Suneson, Vic (pseud. f. Sune Viktor Lundquist, 1911-1975)
Svanström, Barbro (1940-____) & Sonnergaard, Jørgen (1936-____)
Svedelid, Olov (1932-2008)
Svedenborg, Hedvig (1872-1962)
Svenson, Sven G. (1919-1997)
Svensson, Vidar (1943-____)
Särne, Ingvar (1920-____)
Söder, Anne-Marie (pseud. f. ______)
Söderholm, Margit (1905-1986)
Söderström, Ole (1914-2002)
Söderwall, Hjalmar (1873-1956)

T
Tegenfalk, Stefan (1965-____)
Thelander, Inga (1915-1961)
Thorborg, Olof (1894-____)
Thorn, Thomas (pseud. f. Ljunggren, Knut, ____-____)
Tillman, Rolle (pseud. f. Rolle Ståhlström, 1918-2000)
Timander, Alice (1915-____)
Tjerneld, Staffan (1910-1989)
Tormalm, Ann-Mari (1939-____)
Tornado, Jean (pseud. f. Gösta Palmcrantz, 1888-1978)
Totterman, Alice (pseud. f. Edit Unnerstad, född Tötterman, 1900-1982)
Trenter, Stieg (1914-1967)
Trenter, Ulla (1936-____)
Tullberg, Sigurd (1909-1998) (pseud. Stanley S. Wood)
Tursten, Helene (1954-____)

U
Udde, T. (pseud. f. Erik Tudeér, 1931-2001)
Ulfvenstierna, Bo (1946-____)
Ullberg, Hans (1920-1996)
Unefäldt, Gösta (1926-____)
Unefäldt, Gösta (1926-____) & Unefäldt, Valter (1923-____)
Unge, Christian (____-____)
Upland, Felix (1930-____)

V
Valentin, S. Olof (1889-1962)
Vennersten, Hans (1945-____) & Sigurd, Jan (1955-____)
Vilhelmson, Franciska (pseud. f. Ulla Sandell, ____-____)
Vilse, Tor (pseud. f. Svante Nyrelli, 1867-____)
Virdborg, Jerker (1971-____)
Volsung, Signe (pseud. f. Signe Hasmats, 1907-____)

W
Wachtmeister, Eric (1895-1928)
Wagram, Walter (pseud. f. Stig Werner, 1903-1934)
Wahl, Anastasia (pseud. f. ______)
Wahlberg, Karin (1950-____)
Wahlbom, Nils (1919-1993)
Wahlström, Gunilla O. (1943-____)
Wahlöö, Per (1926-1975)
Wall, Christian (pseud. f. Sigge Strömberg, 1885-1920)
Wallander, Ann (1953-____)
Wallander, Hjalmar (1880-1932)
Wallin, Marianne (1950-____) & Wallin, Owe (1948-____)
Weiss, Lars (1946-____)
Wendt, Ernst von (1877-1939)
Werner, August (____-____)
Wessberg, Olof (1876-____)
Westerberg, Sven (1945-___)
Westerlund, Li (1967-____)
Westerlund, Staffan (1942-2012)
White, Richard G. (pseud. f. _____)
Wide, Gustaf (pseud. f. Axel Kerfve, 1863-1938)
Wide, Harald (1904-1938)
Wilding, Sten (pseud. f. Bennie Liljenfors, 1938-____)
Wilkins, Robinson (pseud. f. Harald Johnsson, 1886-1936)
Wilmore, John (pseud. f. Ivar Carl-Alfred Lundberg, 1879-____)
Wimmermark, Karsten (pseud. f. Nils Idström, 1900-____)
Wingenfeldt, Arne (1914-____)
Witt, Otto (1883-1940) (pseud. Sam King)
Wopenka, Johan (1952-____)
Wretman, Harald (1883-1940)

X

Y
Yunkers, Lil (1913-____)

Z
Zeffer, Anna (1969-_____)
Zoé (pseud. f. Johan Anshelm Häthén, ____-____)

Å
Åberg, John Einar (1908-1999)
Ågren, Robert (1869-1917)
Årestad, Gun (1930-____)

Ä

Ö
Öberg, Hans-Olov (1964-____)
Öberg, Hugo (1872-1934)
Öberg, Ulla (pseud. f. Lisa Gustafsson, ____-____)
Ödmann, Malin (1876-1931)
Örnulf, Gunnar (1888-1935)

#
STAFETTDECKARE

@
ANTOLOGIER

NAMN (årtal) & NAMN (årtal)