Jarl, Sigvald (pseud. för Nils Svensson Bierke, ____-____ ?)
[Identifieringen av författaren enligt Millqvist 1901 s.19; där nämns dock signaturen »Sigvard Jarl»]

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1901 - Brottsliga lidelser - berättelse från börds- och börs-världen (Stockholm: Premie-Bibliotekets Förlag, Stockholms-mysterier, band I)
1901 - Storm och stiltje - daguerre-typer ur storstadsvärlden (Stockholm: Premie-Bibliotekets Förlag, Stockholms-mysterier, band II)
1901 - Lifs-öden - skioptikonbilder från Stockholms horisont (Stockholm: Sv. distributionsbyrån)
1902 - Öga för öga eller Merkurius och Justitia bundsförvandter - skildringar ur Stockholmslivet (Stockholm: Sv. distributionsbyrån)