Järnfeldt, Ivan
(pseid. f. Ivar Lundbäck, 1900-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1938 - Handlingar rörande Aktiebolaget Storåsens Bruk (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)