Jernström, Väring (1916-____)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1970 - Silvertoe slår mot Karlstad (STB AB Svenska Telegrambyrån Karlstad / Stadshotellet 100 år)