Johansson, Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter (1877-1906?)
[redaktör/utgivare: Johanson, Klara, 1875-1948]
(saknar författarnamn på omslag och titelblad)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1907 - Den undre världen - en lifshistoria (Stockholm: Wahlström & Widstrand)