Johnsson, Philip (1943-____) & Lauenstein, Lennart (1945-____)


Philip Johnsson är idag landstingsråd med ansvar för regional utveckling på landstinget i Värmland. Han har journalistiken som yrke och har erfarenhet från kommunsektorn som informationssekreterare. Han har i olika omgångar arbetat inom regeringskansliet som politiskt sakkunnig hos Margot Wallström, dåvarande civildepartementet och på kulturdepartementet.
Philip Johnsson är också sedan fyra år ordförande för socialdemokraterna i Karlstad.
Lennart Lauenstein är jurist och arbetar idag dels inom kommunal förvaltning, dels som konsult med eget företag. Han har ca 20 års erfarenhet av offentlig förvaltning som utredare och jurist därav ca 10 år i chefsställning. Han har även översatt den amerikanska bestsellern Reinventing Government, som på svenska har titeln Sluta Ro, Börja Styra.
Författarna har tidigare gemensamt givit ut demokratiboken Det räcker till mer.
Text från: "Det lättsinniga kommunalrådet" (1997)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1997 - Det lättsinniga kommunalrådet - en kommunalroman om mord och mutor (Hargshamn: Arete, Hjalmar & Jörgen Bokförlag) [ISBN 91-89080-09-2]
* 1999 - Statsrådet flyter i land - stadsrådet som blev statsråd - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker) [ISBN 91-7029-389-9]
* 2000 - Dubbelmord i Filipstad - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker) [ISBN 91-7029-417-8]
* 2001 - Mord med ord - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker) [ISBN 91-7029-455-0]
* 2002 - Mord på kommission - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker) [ISBN 91-7029-491-7]
* 2004 - Inga fler insatser - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker) [ISBN 91-7029-560-3]