K. A-d-e. (pseud. f. __________)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1908 - Fondmäklaren och millionarvtagerskan - roman skildrad ur verkligheten (Stockholm: Skandias Bokförlag)