King, Dicky (pseud. f. Toivo Engström 1917-1982)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - Studion i lågor - detektivberättelse (Helsingfors: Förlagsaktiebolaget Fennia)