King, Sam (pseud . f. Otto Witt, 1875-1923)

OTTO WITT (1875-1923) växte upp vid Falu koppargruva, arbetade under många år som gruvingenjör, men ägnade sig från 1912 och framåt uteslutande åt skriftställeri och uppfinnarverksamhet. Han skrev det han själv kallade vetenskapliga romaner, framtidsromaner eller tekniska sagor i akt och mening att sprida kunskap om naturvetenskap och teknik. Målet för sitt skrivande angav han som "att avlyssna vardagens krafter och föremål deras lockande hemligheter". Åren 1916-1920 utgav han även tidskriften Hugin. Tidskrift för naturvetande i roande form, till vilken han själv bidrog med allt innehåll. I tidskriften återfinns bland annat en av Witt utarbetad annonstyp där företag får sina produkter omskrivna i noveller omfattande en sida. I sagostil berättar tingen där själva om sin tillkomst och sina egenskaper. Denna modell för marknadsföring presenterades även i bokform: Ett nytt annonssystem samt ett femtiotal textannonser som prov (1917). I Witts romaner, influerade av Jules Verne och Camille Flammarion, är hjälten ofta en ung ingenjör som löser ett tekniskt problem, så i exempelvis Det mystiska ljuset (1912) och Jordens inre (1912). Flertalet romaner är också av mer renodlat spekulativt slag, som De sista människorna (1911) och Skapelsen. Urtidsroman (1912). Witt författade även ett antal detektivromaner, bland vilka kan nämnas De svarta kulorna (1913) och Löjtnant von Sterners detektivbragd (1914) samt flera äventyrsböcker, som Ett drama på havet. Romantiserad skildring från världskriget (1914) och Orangeriets hemlighet (1916).
Text från: Andreas Nyblom, "Giv åt släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi", Tvärsnitt, nr 3, 2002. (Jag hittade informationen på http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/WittO)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1914 - Andefotografiet - detektivroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlund, Åhlén & Åkerlunds enkronasböcker no. 180)
x 1915 - Nemesis - detektivroman (Stockholm: Sv. reklam & annonsbyrån)