Klass 8L vid Jonebergsskolan i Simrishamn (1970)


Huvudpersonerna i boken är eleverna i klass 8L på Jonebergsskolan i Simrishamn. Det är också de som genom grupparbeten, samtal, ändlösa diskussioner och egna uppsatser format och utarbetat den intrig och händelseutveckling, som givits namnet: "Mysteriet på Stenshuvud".
Undertecknad har rättat deras samlade verk, ändrat och justerat och någon gång skrivit om, men jag vill betona att denna bok är elevernas egen! Det är dom som utformat den, det är dom som skrivit sig igenom kapitel för kapitel, det är dom som svettats, kämpat och lidit för denna bok i över ett år. Det är ett nöje att arbeta med sådana elever.
Simrishamn 15/10 1970 – "Klassföreståndaren"
Text från: "Mysteriet på Stenshuvud" (1970)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1970 - Mysteriet på Stenshuvud (privatutgiven)