Klinckowström, Axel (1867-1936)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 1920 - Den hemlighetsfulla fotbollen - äventyrsroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlund)
* 1921 - Giftskatten - äventyrsroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B.)
1921 - Damen med djävulshuvudena - äventyrsroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B.)
1922 - Filmstjärnans arv - äventyrsroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlunds Förlag)
1922 - Dollarfurstinnans jakt - äventyrsroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlund)
* 1926 - Guldsaxen - äventyrsroman (Stockholm: Åhlen & Åkerlunds Förlag)
1927 - Johan Räfloos skattkammare - äventyrsberättelse (Stockholm: Åhlen & Åkerlunds Förlag)
1928 - De nio fakirernas harem - äventyrsroman (Stockholm: Åhlen & Åkerlunds Förlag)
1929 - Braminens hämnd - äventyrsroman (Stockholm: Åhlen & Åkerlunds Förlag)
1935 - Skräck över Norden (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1935 - Spritseglaren på Östersjön (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)