Klint, Jesper (pseud. f. Ivar Ahlstedt, 1916-1967)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1954 - Jesper Klint - äventyraren / berättare: han själv ; medberättare: flygkapten Sten Hage (Stockholm: Jesper Klint Förlaget)
1956 - Flykt i dimma (Stockholm: Bokförlaget Trots, nr. 6)