Koch, Martin (1882-1940)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1916 - Guds vackra värld - en historia om rätt och orätt, 2 vol. (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1918 - Vargen i Hobo (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 95-öresböcker vol. 45) [utgör inledning till romanen Guds vackra värld]