Kvist, Klara (pseud. f. Jan Mårtenson, 1933-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1978 - Släkten är bäst - en skälmroman (Stockholm: Bokförlaget Fabel) [ISBN 91-46-19500-9]