Lagerlöf, Selma (1858-1940)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1903-[1904] - Herr Arnes penningar (Stockholm: Iduns Redaktion, Iduns Romanbibliotek 33) [Medföljde tidningen Idun som följetong i n:r 1903-47 till 1904-2]