Langham, Percy
(pseud. f. ?????, ____-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1926 - Den gröna bilen - detektivroman (Stockholm: B. Wahlströms Förlag)