Lani, Christina (pseud. f. Christina Rut Nial, 1894-1962)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1960 - Mord i Paris - en detektivroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB)
1961 - Ett enkelt mord detektivroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB)