Lengertz, William (____-____)


Foto från: "Bland bokskurkar och bibliofilurer" (1939)


-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1939 - Bland bokskurkar och bibliofilurer - presentupplaga i 100 numrerade exemplar (Lund/Malmö: Förlag Lengertz)