Lidhén, Lars-Göran (____-____)


Foto från: "Fånge 4426" (1966)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1966 - Fånge 4426 (Stockholm: Bokförlaget Regal)