Lindström, Anders (____-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2009 - Utan motivering [sammhällsdokumentär kriminalroman] (Stånga: När-service) ISBN 978-91-633-5390-1